Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080097

Dražba podílů zemědělských pozemků (7 288 m2) - podíl 1/3, (6 442 m2) - podíl 1/6 a (2 205 m2) - podíl 1/6, okr. Vyškov

Dražovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský
Dražba podílů zemědělských pozemků (7 288 m2) - podíl 1/3, (6 442 m2) - podíl 1/6 a (2 205 m2) - podíl 1/6, okr. Vyškov
Nejnižší podání
49 340 Kč
Datum Konání
05.11.2020 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
49 340 Kč74 010 Kč1 000 Kč15 000 Kč-
LV 664 Oceňovanépozemky parc. č. 3736/1, parc. č. 3736/2 a parc. č. 3937 se nacházejí cca 1,3km severovýchodně a cca 350 m jižně od okraje zastavěné části obce Dražovice.Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostíjsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 7 288 m2. Pozemky parc.č. 3736/2 a parc. č. 3736/1 je na severovýchodní straně ohraničený keřovýmporostem a nacházejí se v lánu. Pozemek parc. č. 3937 je na jižní a západnístraně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování bylypozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. 3937 vede nezpevněná cestanacházející se na pozemku parc. č. 3936, který je ve vlastnictví obceDražovice.  LV 251 Oceňovanýpozemek parc. č. 4147 se nachází cca 450 m severozápadně od okraje zastavěnéčásti obce Dražovice. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. VKatastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 6 442 m2.Pozemek je na severovýchodní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se vlánu. Pozemek je svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemekudržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemkuparc. č. 3526, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.  LV 249 Oceňovanýpozemek parc. č. 3617 se nachází cca 300 m severně od okraje zastavěné částiobce Dražovice. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastrunemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 205 m2.Pozemek je na jihozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se vlánu. Pozemek je svažitý k západní straně. V době oceňování byl pozemekudržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se napozemku parc. č. 3526, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Součástíoceňované nemovité věci jsou porosty.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080097/Velke/DR00080097~0gb2q_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080097/Velke/DR00080097~gaa49_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080097/Velke/DR00080097~sij5c_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Liberec
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych