Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080039

Dražba pozemku (6 664 m2) - podíl 1/16 a pozemků (13 694 m2) - podíl 1/16, okr. Plzeň - jih

Blovice, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský
Dražba pozemku (6 664 m2) - podíl 1/16 a pozemků (13 694 m2) - podíl 1/16, okr. Plzeň - jih
Nejnižší podání
11 400 Kč
Datum Konání
03.11.2020 v 13:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
11 400 Kč17 100 Kč1 000 Kč3 000 Kč-
LV 649Oceňovaný pozemek parc. č. 234/4 se nachází cca 200 m jižně od obce Smederov. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 6 664 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený listnatými doprovodnými porosty a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.LV 200Oceňované pozemky parc. č. 65/17, parc. č. 83/2 a parc. č. 111 se nacházejí cca 600 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Hradišťská Lhotka. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ostatní plocha a trvalý travní porost o výměře 13 694 m2. Pozemky parc. č. 65/17 a parc. č. 83/2 jsou na západní straně ohraničené listnatým porostem, který se nachází i na pozemku parc. č. 83/2 a spolu s pozemkem parc. č. 111 se nacházejí v lánu. Pozemky jsou svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080039/Velke/DR00080039~b366r_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080039/Velke/DR00080039~e225h_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Liberec
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Dražba zemědělského areálu, okr. Kladno
nejnižší podání: 2 310 600 Kč