Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080034

Dražba plechové haly s pozemky (1 218 m2) - podíl 1/12, okr. Břeclav

Bavory, okres Břeclav, kraj Jihomoravský
Nejnižší podání
42 400 Kč
Datum Konání
03.11.2020 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
42 400 Kč63 600 Kč1 000 Kč10 000 Kč-
Oceňované pozemky parc. č. 747,parc. č. 750/1 a parc. č. 750/2 se nacházejí na východním okraji obce Bavory.Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastrunemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a zastavená plocha anádvoří o výměře 1 218 m2. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničenýdrátěným oplocením sousedních vlastníků. Pozemky jsou rovinné a travnaté. Načásti pozemků parc. č. 750/1 a parc. č. 750/2 se nachází nezpevněná cesta. Napozemku parc. č. 747 se nachází plechová hala se sedlovou plechovou střechou. V doběoceňování byly pozemky částečně využívané a neudržované. K pozemkům vedenezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 751/16, který je předmětemocenění.V územnímplánu jsou pozemky vedené jako plocha výroby a skladování.Jednáse o samostatně stojící plechovou halu. Konstrukce budovy je plechová a jejístavebně – technický stav je odpovídající horší údržbě. Fasáda haly nenízateplená a je nepodsklepená. Střecha budovy je sedlová s plechovoukrytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsouz pozinkovaného plechu. Okna haly jsou hliníková.
Poslat emailem na adresu
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Dražba zemědělského areálu, okr. Kladno
nejnižší podání: 2 310 600 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Liberec