Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079555

Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Kutná Hora

Úžice, okres Kutná Hora, kraj Středočeský
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Kutná Hora
Nejnižší podání
466 600 Kč
Datum Konání
01.07.2020 v 8:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
466 600 Kč700 000 Kč1 000 Kč100 000 Kč-
Oceňované nemovité věci - rodinný dům č.p. 26, stodola i samostatný pozemek se nachází vblízkosti středu místní části Radvanice nad Sázavou, v zástavbě domů. Pozemky pod rodinnýmdomem i stodolou jsou zastavěny těmito stavbami. Pozemek p.č. 200/1 je užíván v jednotnémfunkčním celku spolu se stavebním pozemkem St. 33. Příjezd je po zpevněné asfaltové komunikaci.Na pozemku p.č. 200/1 se nenachází trvalé porosty. Při prohlídce nebyly nemovité věci v plnémrozsahu přístupné. Zaměření bylo provedeno laserovým měřidlem DISTO. Některé míry a vybaveníbylo odhadnuto.Pozemky byly na místě identifikovány podle mapy z nahlížení do katastru nemovitostí, pro přesnéurčení v terénu je nutné vyměření pozemků oprávněným geodetem. Průkaz energetické náročnostibudov nebyl předložen a znalci není známo, zda je vyhotoven.Rodinný důmPřízemní, samostatně stojící, částečně podsklepený, rodinný dům bez obytného podkroví se nachází na pozemku p.č. St. 56. Sítě jsou odpojeny. Objekt je užíván asi 80 let a je neobyvatelný. Údržba je v posledních letech zcela zanedbána.Dispoziční řešení: V prvním podzemním podlaží se nachází sklep. V prvním nadzemním podlaží se nachází zničené, neudržované místnosti.Objekt není udržovaný a je velmi podstandardně vybaven. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079555/Velke/DR00079555~76k5y_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych

IČO: 75128446   DIČ: CZ7808013059
Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
Telefon 702 007 599
www.se.cz
e-mail: podatelna@se.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: