Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079483

Dražba podílu id. 1/3 na zemědělských pozemcích v obci Přestavlky, okres Přerov

Přestavlky, okres Přerov, kraj Olomoucký
Dražba podílu id. 1/3 na zemědělských pozemcích v obci Přestavlky, okres Přerov
Nejnižší podání
381 400 Kč
Datum Konání
04.06.2020 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
381 400 Kč572 000 Kč5 000 Kč40 000 Kč-
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 432 - trvalý travní porost, o výměře 1.872 m2; a pozemku p.č. 491 - orná půda, o výměře 7.058 m2; vše v k.ú. Přestavlky u Přerova, obec Přestavlky, okres Přerov.Pozemek p.č. 432 se nachází v okrajové části zastavěného území obce a je přístupný po částečně zpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 491 je situován v okrajové části zastavěného území obce a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci.Dle platného územního plánu obce Dobrčice jsou pozemky zahrnuty v plochách: p.č. 432 - plochy stabilizované „NS - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní a ochranná a protierozní.“ p.č. 491 - pozemek z části v plochách změn a v plochách změn 2. etapy „SV - plochy smíšené obytné - venkovské“ a z části v plochách změn „ZS1 - plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - předzahrádky“ a „ZV - plochy veřejných prostranství.“
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079483/Velke/DR00079483~ykigg_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Liberec
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor