Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079460

Dražba majetkového práva - pozůstalost (byt, automobil, družstevní podíl,...), Praha - Kobylisy

Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha
Dražba majetkového práva - pozůstalost (byt, automobil, družstevní podíl,...), Praha - Kobylisy
Nejnižší podání
1 129 334 Kč
Datum Konání
22.04.2020 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 129 334 Kč3 388 000 Kč1 000 Kč200 000 Kč-
Právo povinného na pozůstalost po zůstaviteli Mateji Urbancovi, r.č. 580518/…., posl. bytem Luhovská1728/1, Kobylisy, Praha 8, zemř. dne 06.04.2019, sestávající z:Aktiv pozůstalosti:- Bytové zařízení včetně elektrických spotřebičů a ostatního vybavení domácnosti dle prohlášení účastníka bezhodnoty;- Šatstvo, prádlo, obuv, vše běžné, obnošené, vše dle prohlášení účastníka bez hodnoty;- 50 kusů akcií společnosti LOKOMOTIVKA, a.s. – v likvidaci, IČ: 005 65 105, ISIN: CZ0005093054, o jmenovitéhodnotě 1 000,00 Kč, evidovaných na jméno zůstavitele v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., se sídlemPraha 1, Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ: 250 81 489, na účtu č. 598/100011024445, dle prohlášeníúčastníka bez hodnoty;- Osobní automobil tov. zn. Škoda Fabia, reg. zn. 3A04666, první zaevidování: 15. 10. 2003, zaevidováno v ČR: 15. 10.2003, dle prohlášení účastníka havarovaný, nepojízdný, bez hodnoty; - Přívěs nákladní valníkový, tov. zn. AGADOS, reg. Zn. 3AH8494, první zaevidování: 7.3.2013, zaevidováno v ČR:7.3.2013, dle prohlášení účastníka havarovaný, nepojízdný, bez hodnoty;- Práva a povinnosti zůstavitele vyplývající ze smlouvy o Sporožirovém účtu č. 359180193/0800, vedeném na jménozůstavitele (v evidenci ČS a.s. jako: Matěj Urbanec), u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4,Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, v ceně zůstatku na účtu ke dni úmrtí ve výši 233.683,10 Kč;- Nemovitý majetek, v katastru nemovitostí zapsaný jako:Jednotka č. 1728/8 – byt, vymezená v budově Kobylisy č. p. 1728, 1729, 1730, 1731, byt. dům, na pozemcích parc. č.958/5, parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 79/2918 vzhledem kcelku na společných částech budovy Kobylisy č. p. 1728, 1729, 1730, 1731, byt. dům, na pozemcích parc. č. 958/5,parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 79/2918 vzhledem k celku napozemcích parc. č. 958/5, parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8, vše katastrální území Kobylisy, obec Praha,zapsáno na listech vlastnictví č. 7950 (byt), č. 1658 (budova) a č. 6340 (pozemky) u Katastrálního úřadu pro hl. m.Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dle prohlášení účastníka v obvyklé ceně stanovené na základě znaleckéhoposudku soudního znalce Ing. Zdeňka Mazáka, zde dne 19. 6. 2019, ve výši 3 980 000,00 Kč;Jedna čtvrtina vzhledem k celku níže uvedeného nemovitého majetku, v katastru nemovitostí zapsaného jakojednotka č. 1729/910 – garáž, vymezená v budově Kobylisy č. p. 1728, 1729, 1730, 1731, byt. dům, na pozemcích parc.č. 958/5, parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8, s níž je spojen spoluvlastnický podíl o velikosti 31/2918vzhledem k celku na společných částech budovy Kobylisy č. p. 1728, 1729, 1730, 1731, byt. dům, na pozemcích parc.č. 958/5, parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8 a s níž je spojen spoluvlastnický podíl o velikosti 31/2918vzhledem k celku na pozemcích parc. č. 958/5, parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8, vše katastrální územíKobylisy, obec Praha, zapsané na listech vlastnictví č. 7358 (garáž), č. 1658 (budova) a č. 6340 (pozemky) uKatastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dle prohlášení účastníka v obvyklé ceněstanovené na základě posouzení ceny garáže, vyhotoveném společností European Estate Agency, s.r.o., IČO: 241 71441, ze dne 2. 10. 2019, ve výši 68 800,00 Kč;- Družstevní podíl v družstvu Stavební bytové družstvo POKROK, se sídlem Praha 8, Kollárova 157/18, PSČ 186 00,IČO: 000 34 398, se všemi právy a povinnostmi ze členství vyplývajícími, ve výši základního členského vkladu 100,00Kč.Pasiv pozůstalosti:- Náklady pohřbu zůstavitele uhrazené bývalou manželkou zůstavitele Sylvou Urbancovou ve výši 10 802,00 Kč;- Pohledávka Úřadu práce ČR, za zůstavitele z titulu neoprávněné výplaty příspěvku na péči za měsíc duben 2019,ve výši 880,00 Kč.Odměna notářky:- Odměna notářky je dle Usnesení č. j. 20 D 468/2019-105 stanovena ve výši 706,00 Kč bez DPH.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079460/Velke/DR00079460~omt91_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079460/Velke/DR00079460~u7c29_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079460/Velke/DR00079460~kysgq_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079460/Velke/DR00079460~aw9v2_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079460/Velke/DR00079460~9gcgw_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda

IČO: 72694041   DIČ: CZ8211131126
Beranových 130, 199 00 Praha 9 – Letňany
Telefon 734 412 964
www.eupraha9.cz
e-mail: urad@eupraha9.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Exekutorský úřad Liberec