Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079382

Opakovaná dražba pozemků (ostatní komunikace) v obci Pardubice, místní část Ohrazenice

Pardubice, okres Pardubice, kraj Pardubický
Opakovaná dražba pozemků (ostatní komunikace) v obci Pardubice, místní část Ohrazenice
Nejnižší podání
612 500 Kč
Datum Konání
15.04.2020 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
612 500 Kč1 225 000 Kč5 000 Kč60 000 Kč-
Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 89/1 - ostatní plocha, o výměře 2.455 m2; pozemku p.č. 89/43 - orná půda, o výměře 9 m2; a pozemku p.č. 89/85 - ostatní plocha, o výměře 4 m2, vše v k.ú. Ohrazenice, obec Pardubice, okres Pardubice, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Pardubice a netvoří jednotný funkční celek.Na uvedených pozemcích se nachází těleso zpevněné komunikace, pod povrchem pozemku se nachází vedení inženýrských sítí (uvedené je uvažováno jako příslušenství pozemku). Dle magistrátu města Pardubic, Odboru dopravy jako silniční správní úřad ve věcech místních a účelových komunikací dle zákona č. 13/1997Sb., zákona o pozemních komunikacích potvrzuje, že: (i) na pozemku p.č. 89/1 vk.ú. Ohrazenice se nachází veřejně přístupná účelová komunikace, která není vedena v pasportu komunikací; (ii) na pozemku p.č. 89/43 a 89/85 v k.ú. Ohrazenice není v pasportu komunikací vedena žádná místní ani účelová komunikace.Nemovité věci jsou zatíženy věcnými břemeny, více viz dražební vyhláška.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079382/Velke/DR00079382~1651p_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079382/Velke/DR00079382~nhymh_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079382/Velke/DR00079382~5h94j_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079382/Velke/DR00079382~dvq6u_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Liberec
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím, okr. Přerov
nejnižší podání: 240 000 Kč
Dražba zemědělského pozemku (868 m2), okr. Hodonín
nejnižší podání: 14 000 Kč
Dražba bytu 3+1 (111,8 m2), okr. Plzeň-sever
nejnižší podání: 1 670 000 Kč