Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079359

DRAŽBA 12067/10_02 - Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

Milčice, okres Nymburk, kraj Středočeský
DRAŽBA 12067/10_02 - Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk
Nejnižší podání
166 667 Kč
Datum Konání
15.04.2020 v 12:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
166 667 Kč250 000 Kč3 000 Kč15 000 Kč-

Předmětemdražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 a 1/80

Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ovelikosti id. 1/16 na pozemcích

parc. č.2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31 a id. 1/80 na pozemcích

parc. č.2554/26, 2555/3, 2556/26 nacházejících se v obci Sadská, okres Nymburk.

 

Oceňovanépozemky parc. č. 2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31, 2554/26 a 2556/26jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 2555/3 je vkatastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Celková plocha pozemků činí 6.088m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plocha bydlení - individuálníměstské s výjimkou části pozemku parc. č. 2556/31, která je regulována jakoplocha smíšená - obytná městská a jako veřejná prostranství s převahouozelenění.

 

Pozemkyparc. č. 2556/24, 2556/25, 2554/24, 2554/25, 2555/3, 2556/26 a část pozemku parc.č. 2554/26 se nachází v pásmu 50 m od okraje lesa. Přes pozemky parc. č.2554/26 a 2556/31 vede nadzemní vedení VN.

 

Pozemkyjsou rovinaté a bez oplocení. Na části pozemků rostou listnaté stromy a keře, částpozemků je bez porostů. Přístup k pozemkům je přes soukromé pozemky cizích subjektů- věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných pozemků není zřízeno.

 

Pozemkyjsou umístěny na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079359/Velke/DR00079359~sfj83_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079359/Velke/DR00079359~s0mtx_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Liberec
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda