Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079304

DRAŽBA 8890/07 - Pozemky v obci Vilémov, okres Děčín

Vilémov, okres Děčín, kraj Ústecký
DRAŽBA 8890/07 - Pozemky v obci Vilémov, okres Děčín
Nejnižší podání
860 000 Kč
Datum Konání
08.04.2020 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
860 000 Kč1 290 000 Kč30 000 Kč90 000 Kč-

Předmětemocenění je několik pozemků v obci Vilémov, k.ú. Vilémov u Šluknova, které jsoushodně dle územního plánu regulované jako plochy bydlení.

 

Pro účelyocenění je účelné ocenit pozemky tak, jako jsou v současné době užívané – tedyzda tyto na sebe přímo navazují a tvoří tak funkční celek či zda se jedná osamostatné pozemky. Pro tyto účely byly pozemky rozděleny na celkem čtyřisamostatné celky.

 

I)Pozemek parc. č. 12/7:

Oceňovanýpozemek je v KN evidovaný jako trvalý travní porost, s plochou 1.193 m2. Územníplán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako „B“ - plochy bydlení. Jednáse o velmi pěkný pozemek k možnému zastavění.

 

II)Pozemek parc. č. 22/1:

Oceňovanýpozemek je v KN evidovaný jako trvalý travní porost, s plochou 270 m2. Územníplán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako „B“ - plochy bydlení. Jednáse o samostatný pozemek k možnému zastavění.

 

III)Pozemky parc. č. 26, 28/3, 537/2:

Tytopozemky spolu tvoří logický funkční celek – jedná se o pozemky využívané reálnějako zahrada u domu č.p. 9.

- parc.č. 26 je v KN evidovaná jako zahrada o výměře 205 m2

- parc.č. 28/3 je v KN evidovaná jako trvalý travní porost o výměře 159 m2

- parc.č. 537/2 je v KN evidovaná jako ostatní plocha o výměře 111 m2

 

Územníplán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako „B“ - plochy bydlení.Pozemky jsou rovinaté, s venkovními úpravami a stavbami dřevěných kotců prodrobné zvířectvo.

 

IV)Pozemek parc. č. 325/4:

Oceňovanýpozemek je v KN evidovaný jako zahrada, s plochou 727 m2. Územní plán stanoví,že plocha pozemku je regulována jako „B“ - plochy bydlení. Pozemek je mírnsvažitý, reálně využívaný jako zahrada kolem domu č.p. 160. Na pozemku se  nachází venkovní úpravy spočívající voplocení a úpravě ploch.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079304/Velke/DR00079304~k3nhi_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079304/Velke/DR00079304~wcwhl_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079304/Velke/DR00079304~f6oaw_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Liberec
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.