Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079212

podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v obci Zlín - Mladcová

Zlín, okres Zlín, kraj Zlínský
podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v obci Zlín - Mladcová
Nejnižší podání
390 000 Kč
Datum Konání
19.02.2020 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
390 000 Kč585 000 Kč5 000 Kč100 000 Kč-
Pozemky jsou užívány jako - lesní pozemek, trvalý travní porost,orná půda, ostatní komunikace, ostatní plocha, jiná plocha, ostatní plocha, orozloze celkem 53.731 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako – les,plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území, plochy krajinné zeleně,plochy technické infrastruktury a plochy rodinné rekreace – zahrádkářská osada.Pro potřeby ocenění byly pozemky rozděleny do dvou skupin: 1.pozemky – plochy rodinné rekreace – zahrádkářská osada – pozemky parc. č. 500/37 a 500/44 o rozloze 3 366 m2.Pozemky jsou oploceny a jsou mírně svažité. Nemovitosti nebyly zpřístupněny,dle dostupných dat se na nich nacházejí pravděpodobně 3 zahrádkářské chatky. 2.pozemky – soubor pozemků - les, orná půda, trvalý travní porost, ostatníplocha, jiná plocha, ostatní plocha, ostatní komunikace, plochy smíšenénezastavěného území – pozemky parc.č. 119/5 – les, v ÚP les, rozloha 4560 m2, 119/6 – les, v ÚP les, rozloha 3867m2, 150/4 – ostatní plocha, jiná plocha, v ÚP plochy technické infrastruktury,rozloha 2280 m2, 228/11 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 3585 m2,243/1 – trvalý travní porost, v ÚP plocha krajinné zeleně, plocha smíšenánezastavěného území, rozloha 2395 m2, 243/2 – les, v ÚP les, rozloha 610 m2,244/2 – orná půda, v ÚP plocha smíšená nezastavěného území, rozloha 5364 m2,343/8 – ostatní komunikace, ostatní plocha, v ÚP plocha zemědělská, rozloha1351 m2, 343/11 – trvalý travní porost, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 1442m2, 343/14 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 9399 m2, 470 – les, vÚP les a plochy technické infrastruktury, rozloha 11 780 m2, 500/24 – ornápůda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 3632 m2, 500/59 – ostatní plocha ostatníkomunikace, v ÚP plochy zemědělské, rozloha 80 m2, 605/15 – ostatní komunikace,ostatní plocha, rozloha 20 m2, celková rozloha 50 365 m2. Na pozemcích senachází trvalé porosty - buk, borovice, habr, dub, lípa, stáří 25 - 90 let anejsou oploceny. Pozemky jsou mírně svažité a svažité. K pozemkům lze přijetbez problému po zpevněné a nezpevněné lesní obecní cestě. Pozemky jsou rozmístěny v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně -rekreační zóně. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky ispecializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních ivysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletnívybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je kompletnívybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a vobci je pobočka České pošty.Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdravíohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů aluk. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodní.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079212/Velke/DR00079212~my2qu_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079212/Velke/DR00079212~oloke_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079212/Velke/DR00079212~sqg8o_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079212/Velke/DR00079212~c2eur_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Dražby.net s.r.o.

IČO: 48396389   DIČ:
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc
Telefon 734 358 335
www.drazby.net
e-mail: sekretariat@drazby.net

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba pozemku (398 m2), okr. Zlín
nejnižší podání: 162 000 Kč
Dražba rekreační chaty s pozemkem, okr. Rakovník
nejnižší podání: 410 000 Kč
Dražba rekreační chaty, okr. Most
nejnižší podání: 130 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba bytu 1+1 m2 (42,12 m2), Praha - Krč
nejnižší podání: 1 666 667 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.