Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078858

Dražba souboru nemovitých věcí - podíl na pozemcích

Žeravice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský
Nejnižší podání
25 340 Kč
Datum Konání
04.11.2019 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
25 340 Kč38 011 Kč1 000 Kč5 000 Kč-
Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí, které sebudou dražit jednou dražbou jako celek. Jedná se podíly k pozemkům v několikakatastrálních územích.  - podíl ve výši 1/108  (jedna sto osmina) na nemovitých věcechzapsaných na LV č. 2590 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský  kraj, katastrální pracoviště Kyjov, pro k.ú. Bzenec,a to pozemek parc. č.5197/267 – trvalý travní porost, pozemek parc. č. 5197/292 – trvalý travníporost.-podíl ve výši 1/1512  (jedna tisíc pěti set dvanáctina) nanemovitých věcech zapsaných na LV č. 98 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov, prok.ú. Žeravice u Kyjova, a to pozemek parc. č. 1542/16 – ostatní plocha,-podíl ve výši 1/108  (jedna sto osmina) na nemovitých věcechzapsaných na LV č. 804 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský  kraj, katastrální pracoviště Kyjov, pro k.ú. Žeraviceu Kyjova, a to, pozemek parc. č. 1542/38 – vinice, pozemek parc. č.1545/2 – vinice.-podíl ve výši 1/408  (jedna čtyřista osmina) na nemovitých věcechzapsaných na LV č. 942 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský  kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště  pro k.ú. Kostelany nad Moravou, a to pozemekparc. č. 887/1 – lesní pozemek, pozemek parc. č. 887/3 – lesní pozemek pozemekparc. č. 887/6 – vodní plocha.-podíl ve výši 1/408  (jedna čtyřista osmina) na nemovitých věcechzapsaných na LV č. 1025 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský  kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště  pro k.ú. Kostelany nad Moravou, a to pozemekparc. č. 887/31 – trvalý travní porost, pozemek parc. č. 887/32 – trvalý travníporost,- podíl ve výši 1/408  (jedna čtyřista osmina) na nemovitých věcechzapsaných na LV č. 2131 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský  kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště  pro k.ú. Chylice, a to pozemek parc. č. 792/2 – ostatníplocha,-podíl ve výši 1/408(jedna čtyřista osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 2282vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský  kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště  pro k.ú. Chylice, a to pozemek parc. č. 788/10 - lesnípozemek, pozemek parc. č. 788/23 – lesní pozemek,pozemek parc. č. 788/30 –lesní pozemek.- podíl ve výši 1/54(jedna padesáti čtvrtina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 1563vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský  kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště  pro k.ú. Uherský Ostroh, a to pozemek parc. č. 265/14 – orná půda, pozemekparc. č. 265/15 – orná půda.
Poslat emailem na adresu
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

BONA ELECTA s.r.o.

IČO: 27792609   DIČ: CZ27792609
Poštovní 1794/17, 702 00 Ostrava
Telefon 720 148 496, 556 879 633
www.bonaelecta.cz
e-mail: koprivnice@bonaelecta.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Liberec
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 4717/06 -  pozemky v k.ú. Orasice
nejnižší podání: 126 000 Kč
120 EX 289/15-284  rodinný dům v Měrunicích
nejnižší podání: 262 500 Kč
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Dražba objektu kovovýroby, okr. Praha - východ
nejnižší podání: 2 266 667 Kč
Dražba bytu 3+1 (71,90 m2), Praha - Žižkov
nejnižší podání: 3 200 000 Kč
Dražba pozemku (2 636 m2), okr. Zlín
nejnižší podání: 43 334 Kč