Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078768

Dražba pozemků (1 476 m2), okr. Semily

Harrachov, okres Semily, kraj Liberecký
Dražba pozemků (1 476 m2), okr. Semily
Nejnižší podání
569 500 Kč
Datum Konání
14.11.2019 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
569 500 Kč670 000 Kč5 000 Kč60 000 Kč-
Předmětem ocenění jsou pozemky parc. č. 511/1 a parc. č. 1368, které jsou zapsané na LV č. 2032 ze dne 29. 5. 2019 pro k. ú. Harrachov, okres Semily. Obvyklá cena trvalých porostů je zohledněna v určení obvyklé ceny. Výměry pozemků byly převzaty z podkladů z evidence katastru nemovitostí a nebyly podrobně ověřovány. Pozemky jsou svažité, přístup na pozemky je po štěrkem zpevněné cestě vedoucí podél lékárny.Oceňované nemovité věci se nachází v okrese Semily, v centrální části města a katastrálního území Harrachov, v těsné blízkosti zastavěného území obce.Konkrétně se se pozemky rozkládají podél potoka Bílá voda, u křižovatky místních komunikací vedle lékárny Harrachov č. p. 623, naproti penzionu Hakl č. p. 643. Ski areál Harrachov konkrétně „lanová dráha na Čertovu horu“ se nachází 300 m od pozemku (5 minut pěší chůzí), 350 m na druhou stranu je vzdáleno koupaliště„Zakoutí“, kde jsou další sjezdovky vč. dětského areálu.Absolutní centrum města (kostel Sv. Václava) je vzdáleno cca 100 m pěší chůzí jihovýchodním směrem.Okresní město Semily je vzdáleno cca 34 km (cca 40 minut) jízdy autem.Občanská vybavenost:V docházkové vzdálenosti je k dispozici potřebná občanská vybavenost - lékárna, městský úřad, supermarket (JIP potraviny, Norma, Moravec Zdeněk EMKO-potraviny), restaurace, penzion, bankomat, ZŠ, MŠ, knihovna,muzeum, městská policie, kostel, aj.Dopravní dostupnost:Město je dobře dostupné osobní i veřejnou dopravou po silnici I. třídy č. I/10 (Turnov – Polsko). Z veřejné dopravy je asi 30 m pěší chůzí zastávka autobusů – „Harrachov, u Ducha hor“. Vlaková stanice Harrachov je na západním odlehlém konci obce asi 4 km jízdy autem.Přístup a příjezd k nemovitým věcem:Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1367 (druh pozemku: ostatní plocha; způsob využití: jiná plocha; vlastník: Město Harrachov), na který dále navazuje pozemek parc. č. 1320 (druh pozemku: ostatní plocha; způsob využití: komunikace; vlastník: Město Harrachov).Dále je teoreticky možné zřídit lávku přes potok Bílá voda (stejně jako mají sousedé), přes pozemek parc. č.1192/1 (druh pozemku: vodní plocha; způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené; vlastník:Česká republika), na který dále navazuje zpevněná veřejná komunikace na pozemku parc. č. 1087/1.Přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový.Parkovací možnosti:Parkování je možné na pozemku parc. č. 1368 i parc. č. 511/1 v západní části. Ostatní části jsou zarostlé.Inženýrské sítě:Z inženýrských sítí je přímo na pozemku vedení elektřiny. Stavby na sousedních pozemcích např. čp.196 jsou kromě elektřiny napojeny také na kanalizaci, vodovod či plyn.1. Termín: Prohlídka se bude konat dne 25.10.2019 v 11:00 hod. na adrese nemovitosti. Přihlášky na prohlídku volejte na tel: +420 776 555 546 - pan Ing. Michal Kopecký2. Termín: Prohlídka se bude konat dne 8.11.2019 v 11:00 hod. na adrese nemovitosti. Přihlášky na prohlídku volejte na tel: +420 776 555 546 - pan Ing. Michal KopeckýÚčast na prohlídce není podmínkou pro účast v dražbě. Pokud se na prohlídku nikdo nepřihlásí, prohlídka se ruší. Přihlášení se k prohlídce musí proběhnout nejdéle den před termínem prohlídky. Pokud nebude na prohlídku nikdo přihlášen, prohlídka se nekoná.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~gkyig_1.jpg
obrázek 1/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~2eqkk_2.jpg
obrázek 2/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~fobdm_3.jpg
obrázek 3/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~305ye_4.jpg
obrázek 4/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~5sn4q_5.jpg
obrázek 5/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~paigf_6.jpg
obrázek 6/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~0mm0p_7.jpg
obrázek 7/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~0rjpb_8.jpg
obrázek 8/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~tursx_9.jpg
obrázek 9/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~kv75r_10.jpg
obrázek 10/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~pmtwt_11.jpg
obrázek 11/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~jrshb_12.jpg
obrázek 12/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~lhmik_13.jpg
obrázek 13/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~3uo7y_14.jpg
obrázek 14/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~2if3s_15.jpg
obrázek 15/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~ivhq7_16.jpg
obrázek 16/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~q7sko_17.jpg
obrázek 17/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~ka2nb_18.jpg
obrázek 18/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~x55r5_19.jpg
obrázek 19/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~ur3w7_20.jpg
obrázek 20/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~i9s7k_21.jpg
obrázek 21/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~9s3pm_22.jpg
obrázek 22/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~p65e1_23.jpg
obrázek 23/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~j8egm_24.jpg
obrázek 24/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~if8xc_25.jpg
obrázek 25/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~83on5_26.jpg
obrázek 26/27
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078768/Velke/DR00078768~t36wt_27.jpg
obrázek 27/27
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

NeutriCS, a. s.

IČO: 25435795   DIČ: CZ254 35 795
Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4
Telefon 776 555 546
www.neutrics.cz
e-mail: drazby@e-aukce.com

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Liberec