Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078659

Rodinný dům, podíl id 1/2 - Zákolany

Kladno, okres Kladno, kraj Středočeský
Rodinný dům, podíl id 1/2 - Zákolany
Nejnižší podání
418 000 Kč
Datum Konání
17.10.2019 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
418 000 Kč627 000 Kč10 000 Kč50 000 Kč-

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je spoluvlastnický podíl ve výši id 1/2 na rodinném domě č. p. 26 umístěný na pozemku parc. č. St. 13 včetně tohoto pozemku a pozemku zahrady parc. č. 14.

Jedná se o starší nerekonstruovanou zděnou stavbu s jednoduchým obdélníkovým půdorysem s jedním nadzemním podlažím a půdou. Konstrukční systém stavby je masivní stěnový. Střecha objektu má sedlový tvar, střešní krytina je tvořena taškami hnědočervené barvy. Fasáda objektu není zateplená a lícní vrstvu tvoří omítka světlé barvy. Dům pravděpodobně v nedávné době prošel výměnou oken, z tohoto důvodu je kolem okenních otvorů omítka otlučená až na cihly. Nová okna se nacházejí v prvním nadzemním podlaží objektu a mají dřevěný rám hnědé barvy. Dle informací z RÚIAN a místního šetření je dům napojen na přípojku vody, plynu a elektřiny, kanalizace je řešena jímkou, vytápění je pravděpodobně řešeno tuhými palivy. Celkově je dům relativně udržovaný v původním technickém stavu.

Znaleckému ústavu nebyl umožněn přístup do vnitřních prostorů nemovitosti ani na pozemek, není tudíž znám technický stav vnitřních prostor. Z tohoto důvodu bude pro účel ocenění předpokládán stav odpovídající exteriéru s přihlédnutím k celkovému stavu nemovitosti. Na základě telefonického hovoru s povinným bylo zjištěno, že v současné době je obytná pouze jedna místnost a ostatní jsou v rekonstrukci. Povinný slíbil, že zašle fotografie interiéru, ale ani po telefonické, ani po opakované emailové žádosti, tyto fotografie Znaleckému ústavu neposkytl.

Pozemek zahrady má nepravidelný tvar a je mírně svažitý. Celá parcela je oplocena drátěným plotem na zděné podezdívce. Na pozemku zahrady se nachází dlouhá zděná kolna s pultovou střechou, která je umístěna v jižní části pozemku tak, že částečně tvoří oplocení pozemku. Před domem se také nachází stará studna. Celkově pozemek není příliš udržovaný, je porostlý zanedbaným trávníkem a v některých částech na pozemku leží suť a zbytky cihel a dalších materiálů. Parkování je možné na pozemku zahrady. V katastru nemovitostí je pozemek parc. č. St. 13 veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra činí 273 m2. Pozemek parc. č. 14 je evidován jako zahrada s plochou 169 m2.

V územním plánu jsou pozemky vedeny jako plochy pro bydlení.

Zastavěná plocha domu činí odhadem 110 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu Znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 88 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~49801_1.jpg
obrázek 1/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~8jxdx_2.jpg
obrázek 2/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~gv97g_3.jpg
obrázek 3/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~q7dqp_4.jpg
obrázek 4/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~qwd27_5.jpg
obrázek 5/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~r519o_6.jpg
obrázek 6/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~218et_7.jpg
obrázek 7/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~ojvgb_8.jpg
obrázek 8/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~m7tld_9.jpg
obrázek 9/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~iyvp8_10.jpg
obrázek 10/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~yfowi_11.jpg
obrázek 11/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~ymid8_12.jpg
obrázek 12/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~agsq9_13.jpg
obrázek 13/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~53x6j_14.jpg
obrázek 14/15
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078659/Velke/DR00078659~3aywg_15.jpg
obrázek 15/15
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Křivánek Lukáš, Mgr.

IČO: 01825992   DIČ:
T. G. Masaryka 623/12, 360 01 Karlovy Vary
Telefon 353 224 896
www.eukv.cz
e-mail: podatelna@eukv.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba rekreační chaty, okr. Most
nejnižší podání: 130 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych