Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078551

Dražba podílu id. 1/3 na pozemcích v obci Tomice, okres Benešov

Tomice, okres Benešov, kraj Středočeský
Dražba podílu id. 1/3 na pozemcích v obci Tomice, okres Benešov
Nejnižší podání
71 340 Kč
Datum Konání
11.09.2019 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
71 340 Kč107 000 Kč3 000 Kč10 000 Kč-
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 95 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 240 m2; pozemku p.č. 504 - ostatní plocha, o výměře 328 m2; pozemku p.č. 505 - orná půda, o výměře 2.833 m2; pozemku p.č. 506 - trvalý travní porost, o výměře 258 m2; pozemku p.č. 507 - orná půda, o výměře 1.839 m2; pozemku p.č. 508 - ostatní plocha, o výměře 370 m2; pozemku p.č. 509 - orná půda, o výměře 2.560 m2; a pozemku p.č. 734 - orná půda, o výměře 4.917 m2; vše v k.ú. Tomice u Dolních Kralovic, obec Tomice, okres Benešov.Pozemek p.č. St. 95 je situován v mírně sklonitém terénu v okrajové části zastavěného území obce a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci. Dle platného územního plánu obce Tomice je pozemek zahrnut v plochách: „NZ - plochy zemědělské - trvalé travní porosty.“ Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.Pozemky p.č. 504, p.č. 505, p.č. 506, p.č. 507, p.č. 508 a p.č. 509 tvoří jednotný funkční celek, nachází se ve východní části katastrálního s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.Pozemek p.č. 734 je situován v jihovýchodní části katastrálního území a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.V souladu s ust. § 336i odst. 3 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, soudní exekutor oznamuje, že dražené nemovité věci jsou předmětem nájemní smlouvy ze dne 20.4.2005 mezi spoluvlastníky nemovitých věcí a společností AGRO Dolní Kralovice s.r.o., se sídlem Dolní Kralovice 16, Dolní Kralovice, IČ: 47542900, a nájemní smlouva tak nezanikne dražbou. Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva nemá vliv na výslednou obvyklou hodnotu stanovenou znaleckým posudkem, soudní exekutor bude pokračovat v exekuci prodejem nemovitých věcí povinné.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~ptu3b_1.jpg
obrázek 1/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~ptu3b_2.jpg
obrázek 2/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~rb6g7_3.jpg
obrázek 3/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~kloqg_4.jpg
obrázek 4/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~pkdfx_5.jpg
obrázek 5/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~v27x7_6.jpg
obrázek 6/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~tx80o_7.jpg
obrázek 7/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~m9qax_8.jpg
obrázek 8/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~nx318_9.jpg
obrázek 9/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~am2h9_10.jpg
obrázek 10/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~oq8ji_11.jpg
obrázek 11/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078551/Velke/DR00078551~qmd0c_12.jpg
obrázek 12/12
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba rekreační chaty, okr. Most
nejnižší podání: 130 000 Kč
Dražba pozemku (628 m2), okr. Chrudim
nejnižší podání: 50 600 Kč
Osobní automobil ŠKODA OCTAVIA
nejnižší podání: 5 000 Kč
Dražba pozemku (2 159 m2), okr. Jablonec nad Nisou
nejnižší podání: 38 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Liberec
Dražba podílu 1/2 na RD (145 m2), okr. Děčín
nejnižší podání: 23 400 Kč