Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078442

DRAŽBA 384715 - Podíl 1/24 na pozemcích v Chrudimi

Chrudim, okres Chrudim, kraj Pardubický
DRAŽBA 384715 - Podíl 1/24 na pozemcích v Chrudimi
Nejnižší podání
7 000 Kč
Datum Konání
14.08.2019 v 13:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
7 000 Kč10 500 Kč1 000 Kč1 000 Kč-

Předmětemdražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24

Oceňovanépozemky slouží k zemědělským účelům a nachází se severně od města Chrudim.Tvoří jej 2 oddělené celky, které jsou oba obhospodařovány. Přístup k pozemkůmje volným terénem, případně po nezpevněné komunikaci. Nachází se v mírněsvažitém terénu. Pozemky nejsou oploceny. Pozemek parc. č. 809 se nacházíseverně od vlakového nádraží a je s ním dle územního plánu do budoucna počítánopro výstavbu komerční zóny. Dle sdělení pracovnice Městského úřadu Chrudim,odboru

 územního plánování, není tato výstavba vhorizontu více než 10ti let aktuální a je závislá na výstavbě potřebnéinfrastruktury. Z tohoto důvodu je tento pozemek oceňován jako zemědělská půda.Celková rozloha oceňovaných pozemků činí 9.478 m2. Na pozemcích parc. č. 659,668/29 a 668/30 vázne věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě (zřídit,provozovat s udržovat na částech služebných pozemků kanalizační přípojku) veprospěch paní Mileny Chalupové Zemanové. Toto věcné břemeno má užívánípředmětných pozemků minimální vliv a je zohledněno v rámci ocenění koeficientemK5.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078442/Velke/DR00078442~4ld1c_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078442/Velke/DR00078442~781vv_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078442/Velke/DR00078442~w6ga7_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Osobní automobil ŠKODA OCTAVIA
nejnižší podání: 5 000 Kč
Dražba pozemku (2 159 m2), okr. Jablonec nad Nisou
nejnižší podání: 38 000 Kč
Dražba pozemku (628 m2), okr. Chrudim
nejnižší podání: 50 600 Kč
Dražba rekreační chaty, okr. Most
nejnižší podání: 130 000 Kč
Exekutorský úřad Liberec
Dražba podílu 1/2 na RD (145 m2), okr. Děčín
nejnižší podání: 23 400 Kč