Úvodní stránka >> Dražby >> DR00077703

Dražby pozemků (2 994 m2) s příslušenstvím, okr. Přerov

Teplice nad Bečvou, okres Přerov, kraj Olomoucký
Dražby pozemků (2 994 m2) s příslušenstvím, okr. Přerov
Nejnižší podání
1 033 334 Kč
Datum Konání
11.04.2019 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 033 334 Kč1 550 000 Kč1 000 Kč200 000 Kč-
Dražené pozemky se nacházejí vjižní zastavěné části obce Teplice nad Bečvou. Jedná se o soubor sousedícíchpozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jakozastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha o výměře 2 994 m2. Soubor pozemkůje na východní straně ohraničený panelovým domem a na jižní a severní stranězpevněnou komunikací. Na pozemcích parc. č. St. 177/2, parc. č. St. 178/2,parc. č. St. 180/2 se nachází zděný dům č.p. 104, č.p. 105 a č.p. 106, kterýnení předmětem prodeje. Na travnatých pozemcích parc. č. 50/4, parc. č. 50/5,parc. č. 50/6 a parc. č. 689/12 se nacházejí zpevněné plochy a porosty. Pozemkyjsou mírně svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky udržované avyužívané jako městská zeleň. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty azpevněné plochy. Zjištěné závady, které prodejemv dražbě nezaniknou: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení,podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě, údržby a oprav s povinností kpozemkům parc. č. 50/4 a parc. č. 50/5 ve prospěch společnosti Českátelekomunikační infrastruktura a.s. 
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077703/Velke/DR00077703~8bf4t_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077703/Velke/DR00077703~x123g_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077703/Velke/DR00077703~svgoc_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077703/Velke/DR00077703~fn6o9_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077703/Velke/DR00077703~aika6_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Jízdní kolo Scott Aspect 40
nejnižší podání: 3 000 Kč
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba RD 5+1 s pozemky a garáží, okr. Bruntál
nejnižší podání: 953 300 Kč
FIAT STILO 1.9
nejnižší podání: 10 000 Kč
Dražba rodinného domu s příslušenstvím, okr. Opava
nejnižší podání: 900 000 Kč
Zahrádkářská chata, okr. Brno - město
nejnižší podání: 8 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Soubor movitých věcí (šperky, notebook)
nejnižší podání: 3 935 Kč