Úvodní stránka >> Dražby >> DR00077673

Dražba tří staveb, okr. Opava

Brumovice, okres Opava, kraj Moravskoslezský
Dražba tří staveb, okr. Opava
Nejnižší podání
217 500 Kč
Datum Konání
18.08.2020 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
217 500 Kč725 000 Kč1 000 Kč50 000 Kč-
Popisnemovitostí č.p. 47 a jiných staveb bez č.p. zapsaných na LV 240Jedná se odražbu tří nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č.240, stojících napozemcích zapsaných na listu vlastnictví č.10002 patřících České republice. Stavba č.p.47 stojící na st. Parc. č. 73/1Jedná se onepodsklepenou, patrovou stavbu se smíšeného zdiva, s valbovou a pultovoustřechou krytou plechem a vlnitým eternitem. Půdorys stavby je nepravidelnéhotvaru. Stáří budovy je 100 roků. V průběhu životnosti stavba procházelaběžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla ale v posledníchletech značně zanedbána. Stavba sloužila pro potřeby skladování a manipulace.Celkový stavebně-technický stav se dá ohodnotit jako podprůměrný. Stavba bezč.p. stojící na st. Parc. č. 73/2Nepodsklepenástavba ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Stavbamá půdorysný tvar pravidelného obdélníku. Stáří stavby je 100 roků.V posledních letech došlo ke značnému zanedbávání běžné údržby. Stavba sloužilapro potřeby zemědělství, zejm. živočišné produkce. Celkový stavebně-technickýstav je podprůměrný. Stavba bezč.p. stojící na st. Parc. č. 74Jedná se opodsklepenou stavbu ze smíšeného zdiva, se sedlovou střechou krytou vlnitýmeternitem. Půdorys stavby má tvar pravidelného obdélníku. Stáří stavby jestejně jako v předchozích případech 100 roků. Údržba v posledníchletech byla zanedbávána. V budově se nachází kancelářské prostory. Celkovýstavebně-technický stav budovy je podprůměrný. V roce 2013 byla částečněosazena plastovými okny.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077673/Velke/DR00077673~5nqbo_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077673/Velke/DR00077673~6ltik_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077673/Velke/DR00077673~k926p_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077673/Velke/DR00077673~bli82_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077673/Velke/DR00077673~cjkgy_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba bytu 1. NP, okr. Litoměřice
nejnižší podání: 373 333 Kč
Dražba řadové garáže, okr. Přerov
nejnižší podání: 130 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.