Úvodní stránka >> Dražby >> DR00077417

Dražba bytového domu s pozemky a příslušenstvím, okr. Děčín

Rumburk, okres Děčín, kraj Ústecký
Dražba bytového domu s pozemky a příslušenstvím, okr. Děčín
Nejnižší podání
625 500 Kč
Datum Konání
10.03.2020 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
625 500 Kč1 251 000 Kč1 000 Kč100 000 Kč-
Jedná se o řadový, krajní, patrový bytový dům ve městě Šluknov senachází v Ústeckém kraji, cca 8 km severozápadně od města Rumburk a cca 30 kmseverovýchodně od města Děčín. Budova je pravděpodobně založena na základovýchpasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav jeodpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známkyopotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinouz plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou zpozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěnádvojitá. Část oken je opatřena žaluziemi. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plnéa dvoukřídlé. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné a zděné. Důmje určen k rekonstrukci. K domu je přistavěna patrová přístavba v dobrém stavu.Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřinya vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.  Na pozemku parc. č. 125 stojí stavba rodinného domu č.p. 156.Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří ocelkové výměře 223 m2. Pozemek parc. č. 126 navazuje na stavebnípozemek parc. č. 125. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkovévýměře 130 m2. Pozemek parc. č. 127 navazuje na pozemek parc. č.126. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkovévýměře 49 m2. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsourovinaté a travnaté. Pozemky jsou oploceny dřevěným a zděným plotem. Napozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a hospodářská budova. Pozemkyjsou přístupné přes pozemek parc. č. 134/1 ve vlastnickém právu Ústeckéhokraje. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty.  Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářská budova.  
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~3xph0_1.jpg
obrázek 1/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~ta5jc_2.jpg
obrázek 2/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~8xe6h_3.jpg
obrázek 3/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~w7a05_4.jpg
obrázek 4/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~jexd7_5.jpg
obrázek 5/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~8ns7v_6.jpg
obrázek 6/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~ufj6s_7.jpg
obrázek 7/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~vuglx_8.jpg
obrázek 8/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~9ip82_9.jpg
obrázek 9/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~qoxfq_10.jpg
obrázek 10/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~efnen_11.jpg
obrázek 11/12
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00077417/Velke/DR00077417~oh70c_12.jpg
obrázek 12/12
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba pozemků (2 709 m2), okr. Domažlice
nejnižší podání: 48 000 Kč
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Šumperk
nejnižší podání: 3 160 000 Kč
FORD FOCUS DA3
nejnižší podání: 5 000 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.