Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080795

Dražba pozemků (804 m2) - podíl 2/24, okr. Frýdek-Místek

Jablunkov, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
Dražba pozemků (804 m2) - podíl 2/24, okr. Frýdek-Místek
Nejnižší podání
7 500 Kč
Datum Konání
01.12.2021 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
7 500 Kč15 000 Kč1 000 Kč3 500 Kč-
Oceňované pozemky se nacházejí cca 400 m západně od okraje zastavěné části města Jablunkov. Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, trvalý travní porost a orná půda o výměře 804 m2. Pozemky jsou na jižní straně ohraničené zpevněnou komunikací. Na travnatém pozemku parc. č. 1751 se nacházejí porosty. Na travnatém pozemku parc. č. 1745/2 vedou nezpevněné cesty a nacházejí se zde porosty. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1954/1, který je ve vlastnictví města Jablunkov.V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava a částečně jako plocha změn na plochu bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské.Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.Příslušenství nebylo zjištěno.Věcná břemena nebyla zjištěna.Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost Netis a.s. nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(gmfzc1bxwikhdhdd1lj0yweg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080795/Velke/DR00080795~g5uxv_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: