Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081353

Dražba bytu 3+1 (68,90 m2) s příslušenstvím, okr. Most

Litvínov, okres Most, kraj Ústecký
Dražba bytu 3+1 (68,90 m2) s příslušenstvím, okr. Most
Nejnižší podání
52 000 Kč
Datum Konání
15.12.2021 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
52 000 Kč78 000 Kč5 000 Kč26 000 Kč-
Jedná se o řadový krajní bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a společné prostory. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálních schodišť. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je špatný. Budova je neobyvatelná a je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Vchodové dveře do budovy jsou plechové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením.Oceňovaná jednotka č. 257/26 se nachází v budově č.p. 257 ve 2. NP, její dispozice je 3+1. Okna bytu jsou plastová, opatřena parapety.K bytu náleží lodžie. Plocha lodžie se nezapočítává do užitné plochy. Užitná plocha jednotky je 68,90 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.Na pozemcích parc. č. St. 294/4 o výměře 257 m2, parc. č. St. 294/5 o výměře 256 m2 a parc. č. St. 294/6 o výměře 258 m2, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří, stojí bytový dům č.p. 256, 257, 258 Janov. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky je přístupné přes pozemek ve vlastnickém právu města Litvínov.Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(1vhyfqtbmwiuuwvm4qw3xxow))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081353/Velke/DR00081353~sgnen_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba pozemků (12 312 m2) - podíl 1/7, okr. Olomouc
nejnižší podání: 16 000 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor